KHÔNG GIAN CHO MỌI SỰ KIỆN

KHÔNG GIAN


CÀ PHÊ


Văn Phòng TRG

Giá theo giờ

(Ít nhất 2 tiếng)

Phí trong ngày

(8AM - 5PM)

Bao gồm: Intergrity (29 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Passion (31 sqm)
500,000 VND/giờ
3,500,000 VND/giờ
Intergrity- Passion: extended (60 sqm)
700,000 VND/giờ
5,000,000 VND/giờ
Kaizen (15 sqm)
250,000 VND/giờ
2,100,000 VND/giờ
Collaboration (14 sqm)
250,000 VND/giờ
2,100,000 VND/giờ
Trust (4.8 sqm)
100,000 VND/giờ
8500,000 VND/giờ
Result (4.8 sqm)
100,000 VND/giờ
850,000 VND/giờ
Bao gồm:

(Không áp dụng với Trust & Result)
Bảng flip chart và bảng trắng
Wifi miễn phí
Máy lạnh
1 projector và màn hình
Bút điều khiển
Hệ thống âm thanh và ánh sáng
Không gian mở tại PJ's SALA

Phí theo giờ

(Ít nhất 2 tiếng)

Phí trong ngày

(8AM - 5PM)

Không gian (7*5m)
(Tối đa 30 people)
400,000 VND/giờ
3,000,000 VND/giờ
Bao gồm

Bảng flip chart và bảng trắng
Wifi miễn phí
Máy lạnh
1 projector và màn hình
Bút điều khiển, micro không dây
Hệ thống âm thanh và ánh sáng
Không gian của khách

MIễn phí

(từ 30 người)


COFFEe BREAK
(Dành cho phòng họp tối đa 4 tiếng)
Giá/khách
Số lượng khách
Q
Total
<10
10-30
31-50
>50
Nước suối
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND
30,000 VND


Trà/Cà phê
Mixed/1CB 1HB
50,000 VND
50,000 VND
45,000 VND
40,000 VND


Trà/Cà phê/
Nước ép Mixed/1CB 1HB
65,000 VND
60,000 VND
550,000 VND
50,000 VND


Thêm
1 loại bánh
+10,000 VND
+10,000 VND
+10,000 VND
+10,000 VND


Trái cây theo mùa
+15,000 VND
+15,000 VND
+15,000 VND
+15,000 VND


Nước suối
+20,000 VND
+20,000 VND
+20,000 VND
+20,000 VND


1 bánh,
2 tráng miệng
+30,000 VND
+30,000 VND
+30,000 VND
+30,000 VND


Thuê nhân viên PJ's phục vụ?
Giá
<30
30-50
>50
Tổng chi phí
2 tiếng đầu
100,000 VND
200,000 VND
300,000 VND

Dành thêm cho mỗi
tiếng
+50,000 VND
+100,000 VND
+1500,000 VND

Phí vận chuyển (Dành cho sự kiện ngoài trời)
Giá
<30
30-50
>50
Tổng chi phí
Dịch vụ tại quận 1,2,3
200,000 VND
300,000 VND
500,000 VND

Các kiểu phòng

Kiểu hội nghị
Kiểu bàn tiệc
Kiểu lớp học
Kiểu nhà hát
Kiểu chữ U
Khác:

(Vui lòng cung cấp thêm thông tin)

Điều Khoản và Điều Kiện


Điều khoản chung
  • Đồ ăn sẽ được phục vụ dựa theo số khách (1 phần/loại/khách)
  • Mọi chi phí chưa bao gồm VAT (10%)
Hãy chắc chắn số lượng

Vui lòng thông báo cho PJ's nếu bạn có thay đổi số lượng khách ít nhất 2 ngày trước khi sự kiện bắt đầu. Nếu số khách nhiều hơn dự tính, sẽ có phí thêm. Nếu số khách ít hơn dự tính, chúng tôi sẽ vẫn tính giá gốc.

 

Thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán 50% tiền cọc trước 3 ngày của sự kiện. Việc thanh toán có thể qua tiền mặt hoặc chuyển khoản 7 ngày làm việc sau sự kiện.

TIN TỨC