Sumatra Mandheling

Home » Drink the World »
Sumatra Mandheling

Trầm ấm và nồng

Flavor:
Ngọt ngào và caramel

Một loại cà phê nguyên chất, đầy mùi đất và sở hữu điểm nhấn ngọt ngào của caramel.

ACIDITY ROAST

Origin:
Sumatra, Indonesia

Go Back to The Coffee Belt Map

TIN TỨC