Tin tức mới cập nhật

16/04/2014 - Profiles International SEA giới thiệu chương trình đánh giá Sức hút lạnh đạo

Posted by Vy Huynh on May 22, 2014 9:50:00 AM

Profiles International SEA chính thức ra mắt chương trình đánh giá Sức hút lãnh đạo dành cho những ai đang giữ vai trò quản lý, lãnh đạo một đội ngũ.

Chương trình này hướng đến việc giúp các trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc, quản lý, lãnh đạo,... khám phá sức hút tìm ẩn từ phong cách lãnh đạo của bản thân.

Tham gia chương trình đánh giá Sức hút lãnh đạo bạn sẽ được làm một bài tự đánh giá (hoàn toàn miễn phí) gồm 20 câu hỏi về những hành vi lãnh đạo cụ thể quan sát được trong môi trường làm việc. Sau khi hoàn thành bài đánh giá, kết quả về mức độ thu hút trong lãnh đạo của bạn sẽ được so sánh với với hơn 10.000 nhà lãnh đạo trên toàn cầu để chạy ra báo cáo.

Bạn sẽ nhận được bản báo cáo cá nhân và có cơ hội được tư vấn trực tiếp về con đường phát triển lãnh đạo.

New Call-to-action