Tin tức mới cập nhật

26/05/2014 - Profiles International SEA mở ra cách nhìn mới về bán hàng thành công

Posted by Thao Bui on May 26, 2014 4:07:00 PM

1

Ngày 22/05/2014 vừa qua, các giám đốc doanh nghiệp, giám đốc bán hàng/ quản lí bán hàng tại Hà Nội đã tham dự hội thảo “Bán hàng thành công – Hành vi là cốt lõi” do Profiles International SEA tổ chức.

Hội thảo “Bán hàng thành công – Hành vi là cốt lõi” được thiết kế dựa trên nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp trong việc đánh giá để phát triển nhân viên bán hàng nhằm mục tích tối ưu hóa đội ngũ kinh doanh. Trong buổi hội thảo, các chuyên gia của Profiles International SEA cùng các giám đốc bán hàng đã sôi nổi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và những ví dụ thực tế về việc: Làm thế nào để xác định hành vi bán hàng chuẩn? Làm thế nào để phát triển những hành vi bán hàng chuẩn đó và điều chỉnh thông điệp bán hàng phù hợp? Những thách thức trong việc phát triển và giữ chân nhân viên bán hàng xuất sắc? Và những vấn đề khác nhằm mục tiêu khích lệ đội ngũ bán hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ông Trần Quốc Huy – Trưởng phòng Quản lý dịch vụ khách hàng Profiles International SEA cho biết: “Hầu hết các nhà quản lý bán hàng dành gần như phân nửa thời gian của họ để quản lý các nhiệm vụ và bán hàng. Trái lại các nhà quản lý bán hàng xuất sắc dành gần như phân nửa thời gian của họ cho việc huấn luyện và thúc đẩy các nhân viên bán hàng. Có một thực tế là chỉ khoảng 15% các giám đốc bán hàng dành khoảng 25% thời gian vào việc huấn luyện nhân viên, mặc dù các nhân viên được huấn luyện sẽ đạt 30% kết quả bán hàng tốt hơn so với các đồng nghiệp không được huấn luyện.”