Tin tức mới cập nhật

29/07/2014 - Khóa đào tạo cấp bằng sử dụng giải pháp đánh giá nhân sự

Posted by Vy Huynh on Jul 29, 2014 10:24:00 AM

Profiles International South East Asia trân trọng thông báo việc tổ chức "Khóa đào tạo cấp bằng sử dụng giải pháp đánh giá nhân sự lần thứ 2" vào ngày 10 tháng 9 năm 2014 tại khách sạn Pullman, TpHCM, Vietnam.

"Khóa đào tạo cấp bằng sử dụng giải pháp đánh giá nhân sự" lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 11 năm 2013 với sự hướng dẫn của anh Trần Quốc Huy - Trưởng phòng dịch vụ khách hàng. Những học viên tham dự khóa đào tạo này đã được tìm hiểu và huấn luyện để có thể sử dụng thành thạo 2 giải pháp đánh giá khoa học trong nhân sự là bài đánh giá ProfileXTCheckPoint360.

Anh Trần Quốc Huy cho biết: "Thông qua khóa đào tào lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2013, chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đang có mối quan tâm khá lớn đối với việc áp dụng các giải pháp/công cụ đánh giá khoa học vào quản lý nhân sự, đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, đào tạo & phát triển nhân viên. Đó là lý do chúng tôi tổ chức khóa đào tạo lần thứ 2 này"

"Khóa đào tạo cấp bằng sử dụng giải pháp đánh giá nhân sự" lần thứ 2 này sẽ thông qua 3 bài đánh giá khoa học ứng dụng trong nhân sự là ProfileXT, Profiles Sales AssessmentProfiles Managerial Fit. Điểm đặc biệt của năm nay là khóa đào tạo sẽ được trực tiếp hướng dẫn bởi giáo sư Scott Hamilton - cha đẻ và là người phát triển của các bài đánh giá nhân sự trên. Tham gia khóa đào tạo năm này, các học viên sẽ được tìm hiểu những nghiên cứu khoa học đằng sau các bài đánh giá, được tham gia khóa đào tạo với ông Scott Hamilton để am hiểu & sử dụng thành thạo các giải pháp đánh giá này và được cấp bằng chứng nhận có giá trị toàn cầu bởi tập đoàn Profiles International, USA

>>" target="_self">Tìm hiểu khóa đào tạo >>>

Về giáo sư Scott Hamilton

Giáo sư Scott Hamilton hiện là Trưởng ban nghiên cứu, Phó tổng giám đốc nghiên cứu & phát triển của tập đoàn Profiles International. Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm làm tư vấn cho các doanh nghiệp trong các vần đề về nguồn nhân lực, đánh giá & tuyển chọn nhân viên, hoạch định chiến lược, hệ thống thông tin, quản trị doanh nghiệp và phát triển lãnh đạo. >>" target="_self">

>>" target="_self">Đọc thêm về Scott >>>

>>" target="_self">